Науковий гурток

Науковий гурток кафедри міжнародної економіки

запрошує Вас до активної співпраці за наступною тематикою наукових досліджень:

 «Актуальні проблеми міжнародної економіки в умовах глобальної трансформаціЇ»

 • Проблеми інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий простір.
 • Особливості діяльності банків у глобальному економічному середовищі.
 • Проблеми та перспективи формування світової фінансової архітектури.
 • Грошово-кредитна політика та перспективи її оптимізації в сучасних умовах глобальної фінансової нестабільності.
 • Проблеми реформування світової валютної системи.
 • Світова фінансова криза: причини виникнення, напрямки сучасної антикризової політики.
 • Особливості антикризового менеджменту та регулювання діяльності банків в умовах глобалізаційних процесів.
 • Ризик-менеджмент в умовах інтеграції вітчизняної банківської системи у світовий фінансовий простір.
 • Застосування міжнародних стандартів ділової практики у вітчизняному банківництві.

 «Науково-практичні аспекти міжнародного маркетингу в період посткризової адаптації»

 • Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та сучасні бізнес-технології.
 • Стратегії економічного розвитку компаній в умовах глобалізації.
 • Ефективні міжнародні маркетингові стратегії посткризового періоду.
 • Новітні технології міжнародних маркетингових досліджень.
 • Перспективні практики рекламних та маркетингових технологій.
 • Сучасні комунікаційні моделі та світові інноваційні технології просування товарів.
 • Світовий ринок послуг: новітні тренди.
 • Міжнародні комунікації та Internet-маркетинг.
 • Креативний маркетинг.

 «Прогнозування цін на міжнародних фінансових ринках»

 • фундаментальний аналіз фінансових ринків;
 • технічний аналіз фінансових ринків;
 • особливості інтернет-трейдингу;
 • спекуляції на міжнародних фінансових ринках;
 • психологія трейдингу.

 В рамках роботи науково гуртка планується:

 •  підготовка науково-практичних та аналітичних досліджень в рамках предметної сфери наукового гуртка;
 • підготовка студентів до участі в міжнародних і вітчизняних науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, дебатах;
 • підготовка наукових робіт до участі у конкурсах наукових робіт, конкурсах на отримання грантів;
 • підготовка наукових статей студентів до публікації у збірниках наукових праць, спеціалізованих журналах, наукових фахових виданнях;
 • організація круглих столів і тематичних наукових семінарів з обговорення результатів наукових досліджень студентів.

 

Координатори гуртка:

к.е.н., доцент Чалая Ю.В. (ауд. 320, 2 корпус)

к.е.н., старший викладач Афанасьєва О.Б. (ауд. 320, 2 корпус)

д.е.н., доцент Пластун О.Л. (ауд. 229, 2 корпус)