Дисципліни кафедри

Робочий навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" - ознайомитись

 

Науково-педагогічним складом кафедри здійснюється викладання наступних дисциплін студентам освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра:

 • Аналіз міжнародних фінансових ринків
 • Бізнес-комунікації
 • Біржі і біржова діяльність
 • Валютні дилінгові операції
 • Глобальна економiка
 • Європейська інтеграція
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Корпоративна соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі
 • Корпоративне управління у глобальному економічному просторі
 • Країнознавство
 • Крос-культурні відносини
 • Маркетинг у міжнародному бізнесі
 • Менеджмент персоналу в міжнародній діяльності
 • Менеджмент персоналу у міжнародному бізнесі
 • Методи та моделi прийняття рiшень в аналiзi та аудитi: Моделювання економічних процесів
 • Міжнародна iнвестицiйна дiяльнiсть
 • Міжнародна економіка
 • Міжнародна економічна діяльність України
 • Міжнародна логiстика
 • Міжнародна проектна діяльність
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини
 • Міжнародний банкінг та фінансування
 • Міжнародний економічний аналіз
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародні бізнес-комунікації
 • міжнародні економічні відносини
 • Міжнародні стратегії економічного розвитку
 • Міжнародні валютні відносини
 • Міжнародні логістичні послуги
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародні фінанси ІІ
 • Міжнародні проекти
 • Митне регулювання
 • Моделювання економічних процесів
 • Операції з похідними фінансовими інструментами та їх облік
 • Світова економіка
 • Управління міжнародною конкурентоспроможністю
 • Управління в транснаціональних корпораціях
 • Управління міжнародними проектами
 • Управління міжнародною торгівлею
 • Управління фінансовими ризиками
 • Управлінська результативність в міжнародному бізнесі
 • Фінансовий менеджмент у міжнародному бізнесі
 • Фінансові системи зарубіжних країн
 • Методи та моделі прийняття рішень 
 • Міжнародна логістика 
 • Financial Markets Analysis 
 • Валютні дилінгові операції 
 • Dealing: basics
 • International Investment Analysis 
 • Основи валютного дилінгу 

Силабуси дисциплін:

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.