Інформація про спеціальність

Кафедра здійснює якісну підготовку професіоналів за спеціальністю «Міжнародні економічні економічні відносини» (галузь знань «Міжнародні відносини») за 2 освітніми програмами: «Міжнародний бізнес» (бакалаврат – перші 2 курси навчання українською мовою з глибоким вивченням іноземних мов, з 3 курсу навчання англійською мовою; магістратура – навчання англійською мовою) та «Міжнародна торгівля та логістичні послуги» (магістратура, навчання українською мовою).

Профілі освітніх програм:

Посилання на освітні програми на сайті ННІ БТ "УАБС":

Більш детально про освітні програми:

 1. Міжнародний бізнес

Підготовка фахівців з ефективного ведення міжнародного бізнесу включає глибоке вивчення іноземних мов та знання з організації та планування міжнародної економічної діяльності, розроблення міжнародної маркетингової стратегії компаній, міжнародної торгівлі, міжнародного права та митного права, міжнародних фінансів, обліку міжнародних операцій, міжнародної інвестиційної діяльності, дипломатичних відносин, сучасних соціальних комунікацій та крос-культурного менеджменту.

Спеціалістів з міжнародного бізнесу потребують:

 • підприємства всіх форм власності (у т.ч. які здійснюють міжнародну діяльність);
 • банки та інші фінансово-кредитні установи (у т.ч. які здійснюють міжнародну діяльність);
 • органи державної влади;
 • аудиторські та консалтингові компанії;
 • зарубіжні підприємницькі структури;
 • дипломатичні і торговельні представництва;
 • в організаціях, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • функціональних підрозділах підприємств;
 • асоціаціях;
 • на міжнародних товарних біржах;
 • торгово-промислових палатах.

Випускники за освітньою програмою «Міжнародний бізнес» можуть займати такі посади: керівник (директор, начальник та ін.) підрозділу (служби, управління, департаменту та ін.) з міжнародної економічної діяльності; керівник та менеджер відділу соціальної та корпоративної відповідальності підприємств, установ та організацій; професіонал з інтелектуальної власності та організації захисту інформації; аналітик на міжнародних товарних біржах, в аудиторських та консалтингових компаніях, зарубіжних підприємницьких структурах; фахівець у сфері міжнародної банківської діяльності; фахівець дипломатичних і торговельних представництв; фінансовий радник; консультант, радник, експерт з проблем міжнародних відносин; керівник підрозділів зовнішньополітичної і зовнішньоекономічної діяльності; науковий співробітник-консультант з міжнародної діяльності підприємств, установ та організацій.

      2. Міжнародна торгівля та логістичні послуги

Студенти цієї освітньої програми здобувають ґрунтовні знанняз управління міжнародною торгівлею, міжнародних логістичних послуг, глобальної економіки, міжнародних стратегій економічного розвитку, міжнародного маркетингу, міжнародної проектної діяльності, міжнародних валютно-кредитних відносин, валютних дилінгових операцій, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності, сучасних бізнес-комунікацій і крос-культурного менеджменту.

Випускники програми працюють на керівних посадах міжнародних і вітчизняних торговельних компаній, логістичних та туристичних фірм, у митних органах, фінансовими аналітиками на міжнародних біржах, фахівцями з міжнародних комунікацій тощо.

Кафедра міжнародної економіки співпрацює та має налагоджені зв'язки з Вищою школою Бундесбанку у Німеччині, Кембріджським університетом, Університетом Ліннеус (Швеція), Школою права (Великобританія), Школа економіки Ханкен (Фінляндія),Університетом Десема (Аргентина), Університетом Кальярі (Італія), Університетом Гани, Університетом Вест Індії, Манчестерським університетом, Університетом Мейджі (Японія), Університет м. Токіо (Японія),  Університетом Калабрії (Італія), Університетом Брунель, Банківською школою в Познані, Школою бізнесу (Великобританія), Університетом Монаш, Центром корпоративного управління (Австралія), Університетом Нанкай, Центром Корпоративного управління (Китай), Університетом Карлсруе, Інститутом економіки та управління підприємством (Німеччина), Університетом Кейптауна (ПАР), Університетом Путра (Малайзія), Університетом Баз (Великобританія), Університетом Такмінгу (Тайвань) та ін.

 

7 переваг спеціальності "Міжнародна економіка"

 • вільне володіння іноземною мовою

Щоб вивчити дві іноземні мови не обов’язково навчатися на перекладача: в рамках курсу "Міжнародна економіка" студенти мають можливість поглиблено вивчати англійську мову протягом всіх років навчання, а на старших курсах – ще і другу іноземну мову за вибором (німецьку, французьку).

 • практика за кордоном

Щороку студенти спеціальності "Міжнародна економіка" стажуються у фінансово-кредитних установах, податкових адміністраціях, центрах розвитку підприємництва Польщі; знайомляться з діяльністю Національного банку, Банківської асоціації та Міністерства фінансів Чехії; відвідують курси на базі Дойче Бундесбанку – центрального банку Німеччини; беруть участь у навчальних семінарах з банківської справи, корпоративного управління, обліку і аудиту в університетах Рима, Неаполя, Пізи (Італія).

 • чотири дипломи за п’ять років – це реальність

Реалізуючи стратегію міжнародного співробітництва, академія надає своїм студентам унікальну, не тільки для міста Суми, але й для провідних вишів України, можливість протягом п’яти років навчання отримати не тільки два вітчизняних дипломи – бакалавра та магістра, а й два європейських дипломи – диплом бакалавра/магістра з маркетингу університету Ліннеус (Швеція) та диплом бакалавра/магістра з міжнародного менеджменту університету Лінк Кампус (Італія), диплом бакалавра/магістра з міжнародних відносин Центрально-Європейського університету (Словаччина). Чотири дипломи за п’ять років навчання створюють для випускників академії значні конкурентні переваги на ринку праці не тільки в Україні, а й в країнах Європейського Союзу.

 • програми відкритих лекцій

Крім того, на спеціальності "Міжнародна економіка" реалізується унікальна модель майстер-класів відомих закордонних фахівців з різних країн світу. Так, починаючи з 2010 року, участь у навчальному процесі кафедри взяли професори з університету Ліннеус (Швеція), університету Неаполя (Італія), Лондонської школи економіки (Великобританія), Банківської академії (Сербія) тощо.

 • академічна мобільність студентів

Глибокі знання іноземної мови, що отримують студенти у процесі навчання, надає можливість студентам-міжнародникам приймати активну участь у програмах молодіжної академічної мобільності: Erasmus+, Youth in Action та інших численних наукових та творчих проектах за кордоном.

 • кваліфіковані викладачі

Професорсько-викладацький склад кафедри користується великою повагою у колах зарубіжних вчених. Результатом цього є постійні запрошення викладати спеціальні дисципліни, наприклад, "Корпоративне управління в банках", "Управління в ТНК" у провідних університетах світу, зокрема у Вищий школі економіки Ханкен (Фінляндія), університеті Неаполя (Італія), університеті Ліннеус (Швеція) та інших. Знання, якими володіють викладачі кафедри міжнародної економіки, відповідають запитам часу, адже викладачі постійно запрошуються у якості доповідачів на міжнародні конференції та семінари, де ці знання отримують відповідне обґрунтування.

 • перспектива працевлаштування

Професійні знання, вільне володіння іноземними мовами надають випускникам спеціальності "Міжнародна економіка" значні переваги на ринку праці. Випускники спеціальності "Міжнародна економіка" працюють на керівних посадах і посадах спеціалістів: на підприємствах; у банках; у посольствах, іноземних представництвах, філіях, відділеннях підприємств; у міжнародних організаціях; в інвестиційних фондах, спеціалізованих фінансових установах; у науковій сфері; у сфері комерції; на митниці.

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.