Петрушенко Юрій Миколайович

petrushenko

Петрушенко Юрій Миколайович


Доктор економічний наук, професор


Роб.тел.:(0542)665042

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Дисципліни: Управління міжнародними проектами, Міжнародні бізнес-комунікації, Глобальна економіка.


Керівник Інформаційного центру Європейського Союзу в Сумській області.


Наукові інтереси: освіта впродовж життя, ефективність міжнародних проектів і програми, суспільні та громадські фінанси, економічні аспекти глобалізації, економічна теорія соціальних комунікацій.


Народився на Сумщині у 1977 році.


Випускник економічного факультету Сумського державного університету. Спеціальність «Фінанси», диплом з відзнакою. У 2003 році закінчив аспірантуру Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Кандидат економічних наук (2004), доцент (2006), доктор економічних наук (2016), професор (2018).


Учасник більше 30 міжнародних наукових конференцій, у тому числі в Латвії, Польщі, Литві, Естонії, Німеччині, Чехії, Боснії і Герцоговині, Сербії, Іспанії, Грузії, Франції, Південній Кореї. Проходив стажування в освітніх інституціях Шотландії, Польщі, Німеччини та Данії.


Отримував гранти на проведення наукових досліджень від таких міжнародних організацій, як National Council of Economic Education (USA), Center for Advanced Studies and Education (CASE Lithuania), The Economics Education and Research Consortium (EERS), United Nations Development Programme (UNDP Ukraine).


Нагороджений Почесною грамотою Міністерства науки та освіти України (2009), нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти» (2018), стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених (2011), переможець конкурсу грантів МОН для проектів досліджень молодих вчених (2017).


Член міжнародної асоціації інституційних досліджень. З 2011 по 2013 рік – координатор мережі ВНЗ- партнерів Програми розвитку ООН в Україні.


Голова правління громадської організації «Центр освіти впродовж життя», заступник голови правління громадської спілки «Українська асоціація освіти дорослих».


Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.


Основні публікації:


Підручники та навчальні посібники


1. Петрушенко Ю. Н. Проблемы этики в обеспечении устойчивого развития [глава учебника] / Ю.Н. Петрушенко, И. М. Бурлакова /Социально-экономический потенциал устойчивого развития : учебник / Под ред. проф. Л. Г. Мельника и проф. Л. Хенса. – Сумы: ИТД “Университетская книга, 2007. – С. 990-1008.
2. Petrushenko Y. Ethics and sustainable development / Y. Petrushenko, I. Burlakova // Social and economic potential of sustainable development / L. Hens, L. Melnyk. – Sumy : University Book, 2008. – Р. 295–299.
3. Петрушенко Ю.М. Мікроеконіка: теорія та приклади розв’язування задач: навчальний посібник / Ю.М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 320 с.
4. Петрушенко Ю.М. Сталий місцевий розвиток: Збірка ситуаційних вправ для формування знань та вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку. – Київ : ТОВ “Компанія ВАІТЕ”, 2013. – 240 с.

Монографії


1. Petrushenko Y. The Cultural Basics of Sustainable Development / Y. Petrushenko, D. Vikhrov // Environmental Economics, Policy and International Relations. – Papers presehted at 8th seminar of PhD students, scientists and researchers of Visegrad group countries.. – Prague, 2006. – P. 167-175.
2. Петрушенко Ю. М. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин / Ю. М. Петрушенко // Проблемы современной экономики и институциональная экономика : монография / Под. ред. В. В. Дементьева, Р. М. Нуреева. – Донецк : ДонНТУ, 2009. – Розділ 32. – С. 487–498.
3. Петрушенко Ю. М. Інвестиційне забезпечення культурного розвитку території / Ю. М. Петрушенко / Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста. – Том 1. – Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста [Текст] : монографія: / за заг. ред. д-ра екон. наук А. О. Єпіфанова та д-ра екон. наук Т. А. Васильєвої. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. – С.122-138.
4. Петрушенко Ю. М. Моральні ризики соціально відповідального підприємства та підходи до їх нейтралізації / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Механізми управління розвитком соціально-економічних систем : монографія [за заг. ред. О. В. Мартякової]. – Донецьк : ДВНЗ «ДонНТУ», 2010. – С. 662–670.
5. Петрушенко Ю.М. Етнометричний підхід в системі менеджменту / Ю. М. Петрушенко // Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку [Текст]: кол. монографія / За заг. ред. А. О. Задої. – Д. : Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – С. 433-447.
6. Петрушенко Ю.М. Інвестиційне забезпечення розвитку культури на Сумщині / Ю.М. Петрушенко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку Сумщини [Текст] : монографія:/ за заг. ред. д-ра екон. наук А.О.Єпіфінова та д-ра екон. наук Т.А.Васильєвої. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2011. – С. 99-122.
7. Петрушенко Ю.М. Соціальна відповідальність підприємств як чинник інноваційного розвитку регіону / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, професора О. В. Прокопенко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – C. 102-119.
8. Petrushenko Y. Green-Belt Zones in Danger // N. Kostyuchenko, Y. Petrushenko // Jean Monnet Book 'Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation – Donetsk : East Pablishing House, 2012. – 245 p.
9. Петрушенко Ю.М. Моніторинг активів сталого розвитку територіальної громади/ Ю.М. Петрушенко/ Місцевий розвиток за участі громади: Монографія у 2 т. – Суми : Університетська книга, 2013. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми: Університетська книга, 2013.– С. 264-270.
10. Петрушенко Ю.М. Аналіз впливу методології розвитку, орієнтованого на громаду, на соціально-економічні показники життєдіяльності місцевих спільнот / Ю.М. Петрушенко/ Місцевий розвиток за участі громади: Монографія у 2 т. – Суми: Університетська книга, 2013. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми: Університетська книга, 2013. – С. 292-305.
11. Петрушенко Ю. М. Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних громад: концептуальні засади та практичний інструментарій: монографія / Ю. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2013. – 351 с.
12. Петрушенко Ю.М. Теоретичні основи формування фінансової бази територіальних громад / Ю.М. Петрушенко, Т.А. Васильєва /Місцевий розвиток за участі громади : Монографія у 2 т. – Суми : Університетська книга, 2014. Том 2. – Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованого на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми: Університетська книга, 2014. – С. 109-118.
13. Петрушенко Ю. М. Антикризове регулювання на рівні регіону / Ю. М. Петрушенко, А. В. Височина // Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : монографія / за ред. д.е.н., проф. Т. А. Васильєвої, к.е.н. О. Б. Афанасьєвої. – Суми : «Ярославна», 2013. – С. 122–126.
14. Петрушенко Ю. М. Формування пріоритетів фінансового забезпечення сталого місцевого розвитку / Ю. М. Петрушенко, О. А. Урбан // Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation : Collective monograph. ¬– Vol. 2. Verlag SWG imexGmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – С. 125–132.
15. Петрушенко Ю.М. Вплив міжнародних економічних проектів на формування цінностей громадянського суспільства в українських громадах / Ю.М. Петрушенко/ Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : [колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького]. – Острог : ІГСУ, Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 328 с. – (Серія : «Громадянське суспільство», Вип. 7). – С. 298-307.
16. Петрушенко Ю.М. Фінансове стимулювання сталого розвитку на рівні територіальних громад / Ю.М. Петрушенко / Сталий розвиток суспільства: Запорізький регіональний досвід: монографія [укладачі: Лепський М.А., Дударєва І.В.]; за заг. ред. М.А. Лепського. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2015. – С. 83-91.
17. Петрушенко Ю.М. Фінансова спроможність місцевого самоврядування як основа сталого розвитку громад / Ю.М. Петрушенко, О.В. Люта / Сталий людський розвиток місцевих громад : Наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» : Монографія [укладачі: М. А. Лепський, І. В.Дударева]; за заг. ред. М. А. Лепського. – К: 2015. – С. 164-182.
18. Петрушенко Ю. М. Європейський досвід фінансової децентралізації та можливості його адаптації до українських реалій / Ю. М. Петрушенко, А.С. Воронцова, О. С. Пономаренко // International economic relations and prospects for national development: contemporary challenges and solutions: monograph / editorial board: under the editorship of Prof. M.I.Fleychyk, Dr. U.A. Gdanski, Prof. V.U. Kazlouski [and others]. – Daugavpils: Daugava Print, 2018. – р. 178-192.

Статті


1. Петрушенко Ю.Н. Проблемы финансирования системы устранения последствий катастроф/ А.В. Чепис, А.А. Несветов, Ю.Н. Петрушенко / Вісник Сумського державного університету. Серія: фінанси та кредит. –Суми : «Різоцентр» СумДУ, 1995. – № 2. – С. 17-20.
2. Петрушенко Ю.М. Реальне життя фіктивного капіталу/ Ю. М. Петрушенко, М. М. Кім // Вісник Харківського національногоуніверситету ім. В. Н. Каразіна (Економічна серія). –Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2002. –№ 564. – С. 204-209.
3. Петрушенко Ю.М. Культурний імідж як елемент ефективного експортного маркетингу /Ю.М.Петрушенко, Т.А.Голець // Механізм регулювання економіки. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – № 4, Т. 1. – C. 114-121.
4. Петрушенко Ю. М. Нагальні питання фінансового забезпечення сільського господарства в Україні / Ю. М. Петрушенко, Р. О. Атаманюк // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Серія «Економічні науки». – 2009. – Вип. 85, № 2. – С. 282–289.
5. Петрушенко Ю.М. Вплив дистанції культур на розвиток міжнародних економічних відносин /Ю.М. Петрушенко //Економічна теорія. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2009. – № 2. – С. 85-95.
6. Петрушенко Ю. М. Формування інституту позитивної соціальної відповідальності / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економічна». – 2009. – Випуск 37-3. – С. 25–31.
7. Петрушенко Ю. М. Інституційні особливості формування регіональних нормативів фінансування культурної сфери / Ю. М. Петрушенко // Науковий вісник Чернівецького національного університету : зб. наук. праць. Вип. 493 : Економіка. – 2009. – С. 51–56.
8. Петрушенко Ю. М. Оцінка релевантності заходів соціальної відповідальності промислових підприємств / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 3, т. 3. – С. 20–27.
9. Петрушенко Ю. М. Фінансові механізми формування інституційного середовища громад / Ю. М. Петрушенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економічна». – 2011. – Випуск 40-3. – С. 134–138.
10. Петрушенко Ю. Н. Социальная ответственность бизнеса как характеристика эффективности предпринимательской культуры национального хозяйства / Ю. Н. Петрушенко // Перекрестки (Lithuania). – 2012. – № 3–4. – С. 340–363.
11. Петрушенко Ю. Н. Социокультурные ценности хозяйственной деятельности в условиях рыночной трансформации общественных отношений: опыт экономической аксиологии в Украине / Ю. Н. Петрушенко // Перекрестки (Lithuania). – 2012. – № 1–2. – С. 146–162.
12. Петрушенко Ю. Н. Особенности реализации концепции социальной ответственности бизнеса в национальном хозяйстве Украины / Ю. Н. Петрушенко // Journal of Institutional Studies (Russia). – 2013. – Vol. 5, № 1. – С. 92–107.
13. Петрушенко Ю. Н. Социальная ответственность как фактор устойчивого развития предприятия: теория и украинская специфика / Ю. Н. Петрушенко, О. В. Дудкин // International Journal of Sustainable Development (Bulgaria). – 2013. – № 12. – С. 102–107.
14. Петрушенко Ю. М. Економічний аналіз процесів соціальної мобілізації місцевих громад / Ю. М. Петрушенко, Н. М. Костюченко // Економічний аналіз. – 2013. – Вип. 12, ч. 1. – С. 249–255.
15. Петрушенко Ю. М. Механізм партисипативного фінансування місцевого розвитку: сутність та соціально-економічні наслідки / Ю. М. Петрушенко // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 4. – С. 41–50.
16. Петрушенко Ю. Н. Исследование влияния программ, предполагающих экономическую кооперацию, на социальний капитал местных сообществ / Ю. Н. Петрушенко, Н. Н. Костюченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Економічна». – 2013. – № 3(45) – С. 167–173.
17. Petrushenko Y. Impact of social capital characteristics on the effectiveness of community-based approach to local development / N. Grazhevska, Y. Petrushenko, N. Kostyuchenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія «Економіка». – 2013. – № 11(152). – С. 34–39.
18. Petrushenko Y. Analysis of the Stability of Local Budgets in the Context of Financial Policy of the Territorial Communities Development / Y. Petrushenko // European Journal of Economic Studies (Russia). – 2014. – Vol. (9), № 3. – С. 170–176.
19. Петрушенко Ю. М. Краудфандинг як інноваційний інструмент фінансування проектів соціально-економічного розвитку / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – №1. – С. 172–182.
20. Петрушенко Ю. М. Шляхи удосконалення фінансової політики стимулювання діяльності громадських організацій в Україні / Ю. М. Петрушенко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 1. – С. 81–90.
21. Петрушенко Ю. М. Розвиток методів колективного фінансування як фактор соціально-економічного розвитку територіальних громад / Ю. М. Петрушенко // Світ фінансів. – 2014. – № 1. – С. 106–113.
22. Петрушенко Ю. М. Політика місцевого розвитку, заснована на участі територіальних громад / Ю. М. Петрушенко, Н. М. Костюченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2014. – № 3. – C. 40–51.
23. Петрушенко Ю. М. Міжнародні та національні нормативні засади фінансової політики на місцевому рівні / Ю. М. Петрушенко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право : зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 25. – С. 48–56.
24. Петрушенко Ю. М. Джерела формування місцевих бюджетів: вітчизняний та зарубіжний досвід / Ю. М. Петрушенко, А. С. Воронцова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 40. – С. 155–163.
25. Петрушенко Ю. М. Фонди розвитку громад: досвід міжнародного успіху та можливості функціонування в Україні / Ю. М. Петрушенко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». – 2014. – № 4(59) – С. 193–199.
26. Петрушенко Ю. М. Методологічні засади фінансування місцевого розвитку за участі територіальних громад / Ю. М. Петрушенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2014. – № 2. – C. 112––123.
27. Петрушенко Ю. М. Соціально-економічна сутність та фінансова самодостатність територіальних громад / Ю. М. Петрушенко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Серія «Економіка». – 2014. – Вип. 710–711. – С. 45–48.
28. Петрушенко Ю. М. Новітні підходи до фінансування розвитку місцевих громад: від реконізму до р2р-кредитування / Ю. М. Петрушенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1(36). – С. 90–94.
29. PetrushenkoY. Community development foundationsas a tool for local development financing under the conditions of budget deficit [Electronic resource] / Y. Petrushenko, O. Dudkin, O. Dluhopolskyi // Regional Innovations (France). – 2014. – №3. – С. 28–35.
30. Петрушенко Ю. М. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні / Ю. М. Петрушенко, Н. М. Костюченко, Ю. І. Данько // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 9. – С. 257–263. (Scopus).
31. Petrushenko Y. Bicycle transport as an object of ecological marketing and innovations in urban transportations / Teletov O.S., Petrushenko Y.M., Bilenko V.O.// Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ ВТД «Університетська книга», 2016. – № 3. – С. 283-292. (Web of Science).
32. Petrushenko Y. Community-based approach to local development as a basis for sustainable agriculture: experience from Ukraine / Petrushenko Y., Kostyuchenko N., Smolennikov D., Danko Yu. // International Journal of Agricultural Resources, Governanceand Ecology. – Olmy, UK : Inderscience Publishers, 2015. – Vol. 11, Issue 2. – P. 178-189. (Scopus).
33. Petrushenko Y. Impact of the participatory financing of international development projects on social capital of the local communities / Petrushenko Y., Kostyuchenko N., Smolennikov D., Vorontsova A. // Problems and Perspectives in Management. – Sumy : LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», 2017. – Vol. 15, № 3. – P. 183-192. (Scopus).
34. Петрушенко Ю. Інвестиції в розвиток системи освіти впродовж усього життя як дієвий фактор соціально-економічного розвитку / Васильєва Т.А., Лєонов С.В., Петрушенко Ю.М., Воронцова А.С. // Збірник наукових праць : «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків : Університет банківської справи НБУ, 2017. – № 2 (23). – С. 426-436. (Web of Science).
35. Petrushenko Y. The UNESCO global network of learning cities: tools for the progress monitoring / S. Pryima, Y. Dayong , O. Anishenko, Y. Petrushenko // Science and Education, 2017, Issue 4, P. 74-81.( Web of Science).
36. Petrushenko Y. Lifelong learning progress monitoring as a tool for local development management / S. Pryima, Y. Dayong , O. Anishenko, Y. Petrushenko, А. Vorontsova // Problems and Perspectives in Management. – Sumy : LLC «Consulting Publishing Company «Business Perspectives», 2018. – Vol. 16, № 3. – P. 1-13. (Scopus).

 

 

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.