Костюченко Надія Миколаївна

Костюченко Надія Миколаївна


Вчений ступінь, звання: кандидат економічних наук, доцент


Посада: доцент кафедри міжнародних економічних відносин, начальник відділу інтернаціоналізації освітньої діяльності


Основні дисципліни: Економічна теорія, Мікроекономіка, Глобальна економіка


Наукові інтереси: Економіка природокористування, інституціональна економіка


E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Публікації в репозитарії СумДУ та Google Scholar.  ResearchGate.  

SCOPUS: Author ID: 56446740200

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56446740200


Профіль у WoS: К-6526-2018

https://publons.com/researcher/1912210/nadiya-kostyuchenko/


Сертифікат володіння іноземною мовою: TestDaF-Institut onSET placement test, English, B2, 07.11.2017


Підвищення кваліфікації
1. Он-лайн курс Standford University - "Writing in the Science" (Coursera.org, 2012). 
2. Он-лайн курс University of California Irvine - "Microeconomics" (Coursera.org, 2013). 
3. Он-лайн курс на платформі Prometheus - "Бізнес англійська" (Prometheus.org.ua, 2016). 
4. Серія он-лайн семінарів по ресурсах Thomson Reuters для наукових досліджень (2016). 

Стажування
- International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers “Environmental Economics, Policy and International Relations” (Czech Republic, 2005, 2006, 2009, 2010);
- Summer University «Introduction to Core Concepts of Strategic Sustainable Development» (SI, Sweden, 2011);
- ReSET Training (Regional Seminar for Excellence in Teaching) “Global Health Economics” (Russia, 2011-2014);
- Teachers Training Conference “Education for Sustainability” (Rogow, Poland, 2014);
- Seminar on using self-assessment tools for sustainable development and strategic
planning SAT4SLD (UNDP, Kiev, 2013);
- Training Course «Development of Network of Multiplayers» («Youth in Action», Georgia, 2014);
- Teachers Conference «Education for Sustainability» (BUP, Poland, 2014);
- 6th St.Gallen Forum for Management of Renewable Energy (Switzerland, 2015);
- Teachers Conference «Education for Sustainable Development» (BUP, Poland, 2015);
- Researcher Paper Development Bootcamp «Renewable Energy, Sustainability, Environment and Innovation» (Estonia, 2015);
- 7th St.Gallen Forum for Management of Renewable Energy (Switzerland, 2016);
- 11th International Conference "Empowering the Teacher of Tomorrow" (The Learning Teacher Network, Estonia, 2016);
- Teachers Training Conference «Education for Sustainable Development» (BUP, Poland, 2016);
- Workshop “Researcher Connect” (British Council, 2016);
- 8th St. Gallen Forum for Management of Renewable Energy (Switzerland, 2017);
- 17th International Conference “Re-thinking Education” (The Learning Teacher Network, Denmark, 2017);
- Teachers Training Conference “Innovations for Sustainable Development” (BUP, Lithuania, 2017);
- Teachers Training Workshop “Education for Sustainable Development in Higher Education” (BUP, Latvia, 2018).
Грантова діяльність
- SCOPES project № IZ74Z0_160564/1 "Improving Energy Security through Swiss-Ukrainian-Estonian Institutional Partnership " (project manager, SNNF, 2015-2017);
- Scientific traineeship for young researchers in UCL, London, Great Britain, 2013 (grant from Ministry of Education and Science of Ukraine);
- EERC project № 12-0992 (Ukraine, 2012-2013);
- Individual grants for participation in teachers training conferences (BUP: Poland, 2014, 2015, 2016: Lithuania, 2017: Latvia, 2018); training course (Georgia, 2014); summer schools: (Sweden, 2011), Romania (2003), Hungary (2006), Germany (2005, 2007, 2008, 2009).

Публікації
Статті Scopus
1. Костюченко Н.М. Концептуальні основи фінансування місцевого розвитку в проектах програми розвитку ООН в Україні / Н.М. Костюченко, Ю.М. Петрушенко, Ю.І. Данько // Науковий економічний журнал "Actual problems of Economics". - №9(159). - 2014, С. 257-263.
2. Kostyuchenko N. Community-based approach to local development as a basis for sustainable agriculture: experience from Ukraine / N. Kostyuchenko, D. Smolennikov, Y. Petrushenko, Y.Danko // International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 2015, Vol.11, No.2, P.178 - 189.
3. Kostyuchenko N. Social and environmental responsibility strategies of business/ Костюченко Н.М., Смоленніков Д.О., Жулавський А.Ю./ Науковий вісник НГУ. - №3 (159), 2017. - P. 134-139.
4. Kostyuchenko N. Impact of the participatory financing of international development projects on social capital of the local communities / N. Kostyuchenko, Y. Petrushenko, D. Smolennikov, A. Vorontsova // Problems and Perspectives in Management, 2017. - 15(3). - С. 183-192.

Монографії
1. Костюченко Н.М. Ресурсозбереження в контексті сталого розвитку // Ресурсозбереження та економічний розвиток України: формування механізмів переходу суб’єктів господарювання України до економічного розвитку на базі ресурсозберігаючих технологій: Монографія / За заг. ред. к.е.н., доц. І.М. Сотник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 551 с., с. 421-457.
2. Костюченко Н.М. Інституційні засади інвестиційної привабливості території на шляху до сталого розвитку / Н.М. Костюченко // Інвестиційне забезпечення соціально-економічного розвитку міста: монографія: у 2 т. – Том 1. Системний підхід до інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку міста ; за заг. редакцією д-ра екон. наук А.О. Єпіфанова і д-ра екон. наук Т.А. Васильєвої.– Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009.– 270 с. - с. 242-253.
3. Костюченко Н.Н. Институты устойчивого развития как основа гармонизации социально-экономического развития / Н.Н. Костюченко, Н.К. Шапочка // Гармонизация социально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства ; под ред. Емельянова С.Г., Минаковой И.В. – Орел: АПЛИТ. – 2011. – 344 с. – С. 102-107.
4. Костюченко Н.М. Підходи до економічної оцінки інноваційного потенціалу регіону / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону. - Суми : Сумський державний університет, 2012. – 576 с., С.139-142.
5. Kostyuchenko Nadiya Green-Belt Zones in Danger! / Nadiya Kostyuchenko, Yuriy Petrushenko // Jean Monnet Book «Crisis Management and Conflict Prevention in Eastern Europe and the Balkans: Lessons for Ukraine-EU Cooperation». - Donetsk : East Pablishing House, 2012. - 245 p., P.217-230.
6. Костюченко Н.М. Участь у проекті ЄС і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» як фактор зростання соціального капіталу громад / Н. М. Костюченко, Ю. М. Петрушенко // Місцевий розвиток за участі громади. – Монографія у 2 т. – Суми : Університетська книга, 2013. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. – Суми : Університетська книга, 2013. – 352 с. – С.295-301.
7. Костюченко Н.М. Вплив соціальної мобілізації громад на економічні показники їх розвитку / Н. М. Костюченко, Ю. М. Петрушенко // Місцевий розвиток за участі громади. – Монографія у 2 т. – Суми : Університетська книга, 2013. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду. – Суми : Університетська книга, 2013. – 352 с. – С. 301-305.
8. Kostyuchenko N. Corporate environmental responsibility as a tool for sustainable development of a country / N/ Kostyuchenko, D. Smolennikov // Methodological bases and practice of sustainable development implementation : monograph / edited by O. Prokopenko, N. Kostyuchenko. – Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2015. – 272 p. – P. 129-135
9. Kostyuchenko N. Corporate environmentsl responsibility as a tool for sustainable development of a country/ Костюченко Н.М., Смоленніков Д.О./ Methodological bases and practice of sustainable development implementation: monograph. - Ruda Śląska : Drukarnia i Studio Graficzne Omnidium, 2015. - P. 129.
10. Костюченко Н.М. Роль соціально-екологічної відповідальності підприємств у забезпеченні соціально-екологічної безпеки регіону/ Костюченко Н.М.,Смоленніков Д.О./ Управління інноваційною складовою економічної безпеки : монографія у 4х томах / за ред. Прокопенко О.В. (гол. ред.), Школи В.Ю., Щербаченко В.О. – Суми: ТОВ «Триторія», 2017. – Т.ІV (прийнято до друку)

Статті
1. Костюченко Н.Н. Гармония духовности и экономических целей: об удавшемся социально-экономическом эксперименте Н.Н. Неплюева и его сподвижников / Н.Н. Костюченко // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». - №4, 2003, с. 158-162.
2. Костюченко Н.М. Формування нового інституційного механізму на шляху до стійкого розвитку як основи ефективного використання природних економічних ресурсів / Н.М. Костюченко // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – (Економіка), Частина 1.- Випуск 4 (36), 2006 р., с. 93-102.
3. Kostyuchenko N. The Role of Institutions in Economics on the Way to SustainableDevelopment / Nadiya Kostyuchenko, Dmytro Vikhrov // Environmental Economics, Policy andInternational Environmental Relations. Papers of 8-th Seminar of Postgraduate students, young scientists and researches. - Prague, 2006, pp. 205-218.
4. Костюченко Н.Н. Многонаправленность институциональных изменений на пути к устойчивому развитию / Н.Н. Костюченко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. - № 1. – С. 94-102.
5. Костюченко Н.Н. Инновационная направленность природоохранной политики предприятия как фактор конкурентоспособности / Н.Н. Костюченко, И.С. Мареха // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». – 2007. – №3. – С. 159 - 164.
6. Костюченко Н.М. Особливості інституційного забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку країни / Н.М. Костюченко // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая. Выпуск № 35 (149). – Донецк, ДонНТУ, 2008. – С. 36-47.
7. Костюченко Н.М. Етичний розвиток суспільства як чинник дієвості інституційного механізму сталого розвитку / Н.М. Костюченко, М.К. Шапочка // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - №2, том 2. – С. 36-40.
8. Костюченко Н.М. На шляху до вдосконалення системи методів державного управління природоохоронною діяльністю / Н.М. Костюченко, І.С. Мареха. // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - №1. – С. 82-88.
9. Костюченко Н.Н. К вопросу об оценке эффективности институтов устойчивого развития / Костюченко Н.Н. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – Випуск 37-3 (156).– С. 37–42.
10. Костюченко Н.М. Ефективність інститутів збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку: науково-методичний підхід / Н.М. Костюченко // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 252: В 6 т. – Т. 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – 284 с. - с. 872-880.
11. Kostyuchenko N.M. Estimated approach for effectiveness of sustainable development institutions / N.M. Kostyuchenko // Environmental Economics and management. Young scholars perspective / edited by Petr Sauer, Jana Shauerova. –Prague, 2009. – 252 p., pp. 174-184.
12. Костюченко Н.М. Особливості формування інституційної моделі екологічно сталогорозвитку: міжнародний аспект / Н.М. Костюченко, М.В. Брюханов, В.В. Лапшин // Механізмрегулювання економіки. – 2009. – Т. 2, № 3. – С. 150–156.
13. Костюченко Н.Н. О современном мировом кризисе, его причинах и проявлении в Украине / Н.Н. Костюченко, Т.И. Иванова, А.Н. Гусева // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємництва та організація виробництва. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2010. – № 3. — С. 72-78.
14. Kostyuchenko N.M. Institutional decisions in the field of Environmental Policy / N.M. Kostyuchenko, Y.M. Petrushenko // Towards a Green Economy: Young Researchers Perspective. Published by: Nakladatelstvi a vydavatelstvi litomyslskeho seminare – Litomysl Seminar Publishing, Prague, 2010. – 255 р., pp. 99-107.
15. Костюченко Н.М. Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень у сферіприродокористування (на прикладі м. Суми) / Н.М. Костюченко // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – 2010. – № 2. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
16. Костюченко Н.М. Підходи до обґрунтування інституційних рішень у сфері природокористування / Н.М. Костюченко // Формування ринкової економіки. - Спец. вип. Проблеми сучасної економіки та інституційна теорія. - К.: КНЕУ, 2010. - С.378-390.
17. Костюченко Н.М. Шляхи удосконалення інституційного середовища соціо-еколого-економічної системи / Н.М. Костюченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 40-1. – Донецьк, ДонНТУ, 2011. – 254 с. – с. 130-134.
18. Костюченко Н.М. Науково-методичний підхід до обґрунтування інституційних рішень у сфері природокористування (на прикладі рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки зони зелених насаджень) / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Міжнародний науковий журнал «Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва». – Суми. – №3. – Т.2, 2011. – С. 35-44.
19. Костюченко Н.М. Сталий спосіб життя як передумова сталого розвитку громад / Н. М. Костюченко, Ю. М. Петрушенко, Б. Л. Ковальов // Ефективна економіка. [Електронний ресурс]. – 2012. – № 3. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
20. Костюченко Н.М. Економічний аналіз процесів соціальної мобілізації місцевих громад / Н. М. Костюченко, Ю. М. Петрушенко // Економічний аналіз. 2013. – Випуск 12. – Частина 1. – С. 249-255.
21. Костюченко Н.Н. Исследование влияния программ, предполагающих экономическую кооперацию, на социальный капитал местных сообществ / Н. Н. Костюченко, Ю. Н. Петрушенко // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2013. – № 3 (45). – С.167-173.
22. Kostyuchenko N. Impact of social capital characteristics on the effectiveness of community-based approach to local development / N. Grazhevska, Y. Petrushenko, N. Kostyuchenko // Вісник Київського національного університету. Серія Економіка. – 2013. – №152. - C. 34-39.
23. Костюченко Н.М. Політика місцевого розвитку, заснована на участі територіальних громад / Н.М. Костюченко, Ю.М. Петуршенко // Труды ДонНТУ. Серия: экономическая. - 2014. - №3, С.40-51.
24. Костюченко Н.Н. Организационно-экономические направления реформирования системы здравоохранения в Украине на пути выхода из демографического кризиса / Н.Н. Костюченко, М.Ю. Троян // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 1. - С. 116-126.
25. Костюченко Н.М. Підходи до визначення поняття «екологічна відповідальність бізнесу» / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка та менеджмент, 2015. - № 12.
26. Костюченко Н.М. Підходи до визначення поняття "екологічна відповідальність бізнесу" / Костюченко Н.М., Смоленніков Д.О. / "Вісник Сумського національного аграрного університету Серія ""Економіка і менеджмент"" Випуск 12 (66), 2015. - С. 148."
27. Костюченко Н.М. Active Teaching Methods in Education for Sustainability as Applied in Good Practices of Local Communities / Костюченко Н.М., Смоленніков Д.О. / Studia Periegetica № 1(15)/2016. - Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań, 2016. - P. 145.

Конспекти лекцій та методичні вказівки
1. Шевцова С.В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи, індивідуального завдання з дисципліни "Економіка і організація інноваційної діяльності" : для студ. факультету економіки та менеджменту денної та заочної форм навчання / С. В. Шевцова, Н. М. Костюченко. — Суми : СумДУ, 2007. — 45
2. Костюченко Н.М. Fundamentals of economic theory. Class exercises : для іноземних студ. мед. ф-ту / Н. М. Костюченко. — Суми : СумДУ, 2009. — 32 с.
3. Petrushenko Y.M. Methodological Instructions for practical training on Microeconomics: for foreign students of the Department of Economics and Management / Y.M. Petrushenko, N.M. Kostyuchenko, O. V. Dudkin. – Sumy : Sumy State University, 2010. – 37 р.
4. Петрушенко Ю.М. 3268 Методичні вказівки до проведення семінарських занять з курсу "Мікроекономіка": для студ. фак-ту економіки та менеджменту денної форми навчання / Ю. М. Петрушенко, О. В. Дудкін, Н. М. Костюченко. — Суми : СумДУ, 2012. — 111 с.
5. Костюченко Н.М. Мікроекономіка: конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання / Н.М. Костюченко., Ю.М. Петрушенко, О.В. Дудкін // Мікроекономіка: конспект лекцій для студентів напрямів підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання. – Суми: Вид-во СумДУ, 2013. – 206 с.
6. Костюченко Н.М. Сталий місцевий розвиток: Збірка ситуаційних вправ для формування у студентів вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков, Ю.М. Петрушенко, В.І. Середа // Сталий місцевий розвиток: Збірка ситуаційних вправ для формування у студентів вмінь щодо реалізації стратегії сталого місцевого розвитку. – Київ : Видавництво ПРООН, 2013. – 250 с.

Тези доповідей
1. Костюченко Н.М. Ефективність інститутів як основа соціально-економічного розвитку України в ХНІ столітті / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Збірник тез доповідей Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Економічний і соціальний розвиток України в ХНІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації». Частина 2, 2011. – 445 с. – С. 259-261.
2. Kostyuchenko N. Ways to improve the institutional environment of the social-ecological-economic system / Nadiya Kostyuchenko // Institutions – State – Power. IX annual conference of the international association for institutional studies. Book of abstracts. – Kharkiv, 2011. – 116 p., pp. 37-39.
3. Костюченко Н.М. Науково-методичний підхід до обґрунтування інституційного рішення у сфері природокористування / Н.М. Костюченко // Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. — Суми : СумДУ, 2010. — С. 135-137.
4. Костюченко Н.М. Шляхи пошуку фінансування студентського самоврядування / Н.М. Костюченко, Д.О. Смоленніков // Сучасні проблеми вищої освіти України в констекті інтеграції до європейського освітнього простору: матеріали доповідей науково-практичної конференції. - Суми: Вид-во СумДУ. - 2010.
5. Костюченко Н.М. Пріоритетні заходи на шляху до сталого розвитку / Н.М. Костюченко // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р.: в 2 т. ; за заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян. – Суми: СумДУ, 2011. – Т.2 – С. 131-132
6. Костюченко Н.М. Корупція як інституційний бар’єр на шляху країни до сталого розвитку / Н.М. Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: Збірник тез доповідей Дев’ятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009.- Частина 1.- 188 с., с. 124-127.
7. Костюченко Н.М. Інституційний механізм сталого розвитку як основа забезпечення збалансованого соціо-еколого-економічного розвитку / Н.М. Костюченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія забезпечення сталого розвитку України», 20 травня 2008 р. – У трьох частинах / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН України, 2008. – Ч.1. – 308 с., с. 93-95.
8. Костюченко Н.М. Необхідність інституційних змін на шляху до сталого розвитку / Н.М. Костюченко // Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 23-24 лютого 2006 р., 640 с., c. 391-393.
9. Костюченко Н.Н. Институциональная составляющая устойчивого развития / Н.Н. Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: VІ щорічній Всеукраїнській наукова конференції – Суми: Вид-во СумДУ, 19-20 квітня 2006 р. – 190 с., с.72-75.
10. Костюченко Н. Інституційний механізм сталого розвитку як основа національної політики / Н. Костюченко // Збірник тез доповідей четвертої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 22-23 лютого 2007 р., 608 с., c. 404-406.
11. Костюченко Н.М. До питання класифікації інститутів сталого розвитку / Н.М. Костюченко // Збірник тез доповідей VIII щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Екологічний менеджмент у загальній системі управління». – Суми: Вид-во СумДУ, 2008, 179 с., с. 50-54.
12. Костюченко Н.М. Особливості формування інституційного механізму сталого розвитку країни / Н.М. Костюченко // Збірник тез доповідей п’ятої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 21-23 лютого 2008 р., 534 с., c. 308-310.
13. Костюченко Н.М. Основні засади формування інституційного механізму сталого розвитку України / Н.М. Костюченко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Господарський механізм: сутність, структура, подальше вдосконалення на сучасному етапі», 18-19 квітня 2008 року. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2008. - 279 с., с. 182-184.
14. Костюченко Н.Н. Определение качества институтов при формировании институциональной системы устойчивого развития / Н.Н. Костюченко // Збірник тез доповідей Всеукраїнської наукової конференції «Господарський механізм екологічно збалансованого розвитку» 22-24 травня 2007 р., Суми: Вид-во СумДУ, 208 с., с. 76-80.
15. Костюченко Н.М. Інституційний механізм сталого розвитку як основа національної політики / Н.М. Костюченко // Збірник тез доповідей четвертої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 22-23 лютого 2007 р., 608 с., c. 404-406.
16. Костюченко Н.Н. Подходы к формированию институционального механизма обеспечения устойчивого развития / Н.Н. Костюченко // Збірник тез доповідей VІІ щорічної Всеукраїнської наукової конференції “Екологічний менеджмент у загальній системі управління”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007, 155 с., с. 44-45.
17. Костюченко Н.М. Вдосконалення державних методів управління природоохоронною діяльністю / Н.Н. Костюченко, І.С. Мареха // Збірник тез доповідей VІІ щорічної Всеукраїнської наукової конференції “Екологічний менеджмент у загальній системі управління”. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007, 155 с., с. 40-43.
18. Kostyuchenko N. Sustainable development indicators in Ukraine made on the basis ofOECD and World Bank techniques / N. Kostyuchenko // Environmental Economics, Policy andInternational Environmental Relations. Papers of 7-th Seminar of Postgraduate students, young scientists and researches. – Prague, 2005, pp. 45-49.
19. Костюченко Н.Н. Анализ опыта разработки эколого-экономических индикаторов устойчивого развития для Украины / Н.Н. Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: V щорічній Всеукраїнській наукова конференції – Суми: Вид-во СумДУ, 2005 р., с. 16-20.
20. Костюченко Н.Н. Институциональный фактор как необходимая составляющая устойчивого развития / Н.Н. Костюченко, Д.О. Смоленников // Праці шостої міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених “Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання”. Частина 1. / Ред. кол. Ступін О.Б. та ін. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 313 с., с. 31-34.
21. Костюченко Н.Н. Многофакторность институциональных изменений на пути к устойчивому эколого-экономическому развитию / Н.Н. Костюченко, Д.О. Смоленников, Ю.Н. Петрушенко // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практияної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених “Екологія. Людина. Суспільство”. – Київ, НТУУ “КПІ”, 2005, с.158-159.
22. Костюченко Н. Необхідність інституційних змін на шляху до сталого розвитку / Н. Костюченко // Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації”. Частина 2. – Тернопіль: Економічна думка, 23-24 лютого 2006 р., 640 с., c. 391-393.
23. Костюченко Н.Н. Институциональная составляющая устойчивого развития / Н.Н. Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: VІ щорічній Всеукраїнській наукова конференції – Суми: Вид-во СумДУ, 19-20 квітня 2006 р. – 190 с., с.72-75.
24. Костюченко Н.М. На шляху до нової стратегії. Через міжнародне співробітництво та локальні дії – до стійкого розвитку / Н.М. Костюченко // Екологічний менеджмент у загальній системі управління: V щорічній Всеукраїнській наукова конференції – Суми: Вид-во СумДУ, квітень 2004 р., 183 с., с. 78-82.
25. Костюченко Н. Трансформація інституційної системи України на шляху до стійкого розвитку / Н. Костюченко // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції / За заг. ред.. А.А. Ткача. – Мелітополь, 8-10 вересня 2006р. – Мелітополь, МІДМУ ГУ «ЗІДМУ», 2006. - 207 с., с. 22-23.
26. Костюченко Н.М. Інституційні обмеження реалізації концепції сталого розвитку в національному господарстві України / Н.М. Костюченко, Ю.М. Петрушенко // Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації. – Одеса, 2010.
27. Kostyuchenko N. Institutional basics of sustainable development / Nadiya Kostyuchenko, Irina Marekha // Матеріали 12-ої Міжнародної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету економіки та менеджменту «Економіка для Екології».- м. Суми, 3-7 травня 2006 р. (Economics for Ecology). – 200 с. – с.91-92.
28. Kostyuchenko N. Economic and Environmental issues of globalization / NadiyaKostyuchenko, Yulia Shishova // Матеріали 12-ої Міжнародної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету економіки та менеджменту «Економіка для Екології».- м. Суми, 3-7 травня 2006 р. (Economics for Ecology). – 200 с. – pp. 136-137.
29. Kostyuchenko N. The ecological house is a key to the future / Nadiya Kostyuchenko, ElenaSoroka // Матеріали 12-ої Міжнародної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету економіки та менеджменту «Економіка для Екології».- м. Суми, 3-7 травня 2006 р. (Economics for Ecology). – 200 с. – с. 141-143.
30. Kostyuchenko N. Mechanism of ecologic-economic policy / Nadiya Kostyuchenko, TatiyanaGoncharova // Матеріали 12-ої Міжнародної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету економіки та менеджменту «Економіка для Екології».- м. Суми, 3-7 травня 2006 р. (Economics for Ecology). – 200 с. – с. 49-50.
31. Kostyuchenko N. The role of institutional component to increase competitiveness of a country on the way to sustainable development / N. Kostyuchenko, N. Gaidabrus // Збірник тез ХV міжнародної наукової конференції «Економіка для екології». - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 157 с., с. 40-42.
32. Kostyuchenko N. The analysis of Ukrainian state budget charges on Ecology / N. Kostyuchenko, A. Zholudeva // Збірник тез ХV міжнародної наукової конференції «Економіка для екології». - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 157 с., с. 150-152.
33. Kostyuchenko N. The problem of global warming / Nadiya Kostyuchenko, Lano KwakuGordon // Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції «Економіка для екології», - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 205 с., с. 86-87.
34. Kostyuchenko N. The repercussions of mining on the environment of Ghana and feasiblesolutions / Nadiya Kostyuchenko, Opoku Sampson Boampong // Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції «Економіка для екології», - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 205 с., с. 83-86.
35. Kostyuchenko N. The factors which cause loss of wild lands in Tanzania / Nadiya Kostyuchenko, Silvanus Temile Nyakunga // Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції «Економіка для екології», - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 205 с., с. 81-83.
36. Kostyuchenko N. The institutional ecology principle and its role for understandinginstitutional system for sustainable development / Nadiya Kostyuchenko // Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції «Економіка для екології», - Суми: Вид-во СумДУ, 2007, 202 с., с. 83-85.
37. Kostyuchenko N. Reforming institutions on the way to sustainable development / Nadiya Kostyuchenko // Матеріали 12-ої Міжнародної конференції студентів та молодих вчених, присвяченої 15-річчю факультету економіки та менеджменту «Економіка для Екології».- м. Суми, 3-7 травня 2006 р. (Economics for Ecology). – 200 с. – с.70-73.
38. Kostyuchenko N. Land pollution: causes and ways out / Nadiya Kostyuchenko, EbuleChisom Micheal // Економікадля екології: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 6-9 травня 2011 р. ; редкол.: Д.О. Смоленніков, П.А. Денисенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 180 с. – C. 36-37.
39. Kostyuchenko N. The effect of deforestation / Nadiya Kostyuchenko, Oredugba OlawaleOlakunle, Nataliya Mogilna // Економікадля екології: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 6-9 травня 2011 р. ; редкол.: Д.О. Смоленніков, П.А. Денисенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 180 с. – C. 113-115.
40. Kostyuchenko N. Environmental degradation in Nigeria and management prospects / Nadiya Kostyuchenko, Uzoigwe Kingsley Chukwuemeka // Економікадля екології: матеріали XVII Міжнародної наукової конференції, м. Суми, 6-9 травня 2011 р. ; редкол.: Д.О. Смоленніков, П.А. Денисенко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 180 с. – C. 157-158.
41. Костюченко Н.М. Зовнішньоекономічна діяльність як необхідна складова сталого розвитку країни / Н. М. Костюченко, С. С. Фролов // Економічні проблеми сталого розвитку: Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності факультету економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – Т.3. – С. 88-90.
42. Костюченко Н.М. Ринок землі в Україні / Костюченко Н.М., Пащенко Я.Ю. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ, м. Суми, 3-5 квітня 2012 р. / Відп. за вип. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2012.— Т.8. — С. 65-66.
43. Костюченко Н.Н. Экономические циклы: прогноз следующего глобального кризиса / Н.Н. Костюченко, А.Д. Дробницкий // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф.- Суми : СумДУ, 2013. - Т.2. - С. 107-109.
44. Kostyuchenko Nadiya Environmentally friendly metallurgy in Ukraine / Yulia Nadtochiy, Denys Smolennikov, Nadiya Kostyuchenko // Economics for Ecology ISCS'2013 : матеріали XIX Міжнародної наукової конференції. - Суми : СумДУ, 2013. - С. 111-112.
45. Kostyuchenko N. Corporate environmental responsibility as a new concept towards sustaina-ble development / N. Kostyuchenko, D. Smolennikov // Матеріали XX Міжнародної наукової конференції "Економіка для екології". - Суми: Сумський державний університет, 2014. - С. 63-66.
46. Kostyuchenko N. Main problems of countries in transition: Eastern Europe scope / N. Kostyuchenko, P. Patoilo // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф. : у 2 т. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – Т. 2. – С. 121-123.
47. Kostyuchenko N. European score at environmental performance index and applied case / N. Kostyuchenko, P. Patoilo // Матеріали XX Міжнародної на-укової конференції "Економіка для екології". - Суми: Сумський державний університет, 2014. - С. 103-105.
48. Костюченко Н.М. Екологічна відповідальність бізнесу: переваги та перспективи в Україні / Н.М. Костюченко, Т.В. Якушко, В.В. Гаврилова // Міжнародна стратегія еко-номічного розвитку регіону: матеріали V Міжнародної нау-ково-практичної конференції, м. Суми, 27 листопада 2014 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2014. – 114 с. - С. 98-101.
49. Костюченко Н.М. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні / Н.М. Костюченко, Макаренко Є.В. // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О. Ф. – Суми : СумДУ, 2015. – 496 с.. – С. 152-154.
50. Костюченко Н.М. Сталий розвиток Сумщини силами місцевих громад за підтримки ЄС та ПРООН / Костюченко Н.М., Гаврилова В.В., Якушко Т.В./ Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали Шостої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18 лютого 2016 року / за заг. Ред. О.В. Прокопенко. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 9.
51. Костюченко Н.М. Перспективи розвитку вітрової енергетики в Україні на шляху до сталого розвитку/ Костюченко Н.М., Павленко Д.С./ International Economic Relations and Sustainable Development : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 5–6 травня 2017 року / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С.79-81.

Оставить комментарий

Вы комментируете как Гость.